ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Στην παρούσα ιστοσελίδα, μπορείτε, μεταξύ άλλων, να γνωρίσετε την ιστορία, την αποστολή, την οργάνωση και τις δράσεις της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης. Σε επόμενο στάδιο, θα είναι δυνατή η αναζήτηση βουλευμάτων και αποφάσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και των πρωτοβάθμιων στρατιωτικών δικαστηρίων, αποφάσεων της Ολομέλειας και του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, νόμων, γνωμοδοτήσεων και λοιπών νομοθετημάτων, η ενημέρωση για την πορεία ποινικών υποθέσεων και η ξενάγηση στη βιβλιοθήκη μας.

Διεύθυνση
Πέτρου Ράλλη 1,
Ταύρος Αττικής 177 78

Είσοδος από Αμφιπόλεως

Τηλέφωνο

Γραμματεία: 2103488426


Email
 anatheoritiko@mod.mil.gr