ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Ολοκλήρωση των εργασιών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του άρθρου 74 ν. 5018/2023 (Α΄ 25)

Αναθεωρητικό Δικαστήριο / Δραστηριότητες

    Την 30-5-2024, συνεδρίασαν για τελευταία (11η ) φορά τα μέλη της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του άρθρου 74 ν. 5018/2023 (Α΄ 25).

   Στην αίθουσα ΚΑΛΛΙΣΤΗ της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπου έλαβαν χώρα οι εννέα (9) από τις ένδεκα (11) συνεδριάσεις της επιτροπής παραβρέθηκαν, μετά από πρόσκληση του Πρόεδρου αυτής, Ιωσήφ Τσαλαγανίδη, Προέδρου του Αρείου Πάγου επί τιμή, τα τακτικά μέλη της επιτροπής: Θεόδωρος Παπακώστας, Αναθεωρητής Α΄, Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, Αγγελική Παπαπαναγιώτου – Λέζα, Αντεπίτροπος Επικρατείας Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Βασίλειος Κονδύλης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αναστάσιος Τριανταφύλλου, Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ, Βασίλειος Μακρής, Αναθεωρητής Γ΄, Αντεισαγγελέας της Εισαγγελίας Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και Ευθυμία Βερροιώτου, Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής: Χαράλαμπος Καρυπίδης, Αναθεωρητής Α΄, Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, Νικόλαος Λίβος, Επίκουρος Καθηγητής (αφυπηρετήσας) Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Σιμέλα Τσιλιγγίρη, Στρατιωτική Δικαστής Α΄, Πρόεδρος του Ναυτοδικείου Πειραιώς και Ιωάννης Παναγόπουλος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών. Επίσης παραβρέθηκαν ο τακτικός Γραμματέας της επιτροπής Γεώργιος Δουβλέκας, Στρατιωτικός Δικαστής Α΄, Δικαστής του Ναυτοδικείου Πειραιά και η αναπληρωματική αυτού, Έλλη Μηλιαρά, Στρατιωτικός Δικαστής Β΄, Δικαστής του Στρατοδικείου Αθηνών.

    Κατά την πολύωρη συνεδρίαση συζητήθηκαν διεξοδικώς και αποφασίστηκαν οι μεταβατικές διατάξεις του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Κώδικας Οργανισμού στρατιωτικών δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών στρατιωτικών δικαστηρίων», τον οποίο κατάρτισε η επιτροπή, σε αντικατάσταση του ισχύοντος Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ν. 2304, Α΄ 83), κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 96 παρ. 5 του Συντάγματος. Επίσης, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν οι διατάξεις του ουσιαστικού και δικονομικού μέρους του ισχύοντος Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ΣΠΚ), οι οποίες πρέπει, κατά την επιτροπή, να αντικατασταθούν προκειμένου να εναρμονισθούν με το νέο νομικό πλαίσιο που προβλέφθηκε στον προαναφερθέντα νέο Κώδικα, αλλά και με τη σύγχρονη νομική πραγματικότητα.

     Ο Πρόεδρος της επιτροπής, Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, ευχαρίστησε ιδιαιτέρως όλα τα μέλη της τόσο για το άριστο κλίμα συνεργασίας όσο και για την άοκνη και ουσιαστική συμμετοχή αυτών στις πολύωρες συνεδριάσεις της επιτροπής, καθώς και για την προετοιμασία των θεμάτων που συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτών, με αποτέλεσμα η επιτροπή σε μόνο ένδεκα (11) συνεδριάσεις να συντάξει τον νέο Κώδικα Οργανισμού και Κατάστασης δικαστικών λειτουργών των στρατιωτικών δικαστηρίων και να αντικαταστήσει πληθώρα άρθρων του ουσιαστικού και δικονομικού μέρους του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Τόνισε δε ότι σε περίπτωση, κατά την οποία ψηφιστούν ο νέος Κώδικας και οι αντικαταστάσεις του ΣΠΚ, ως ο εκτελεστικός του Συντάγματος νόμος, θα εξομοιωθούν ως προς όλα, σύμφωνα με την επιταγή του άρθρου 96 παρ. 5 του Συντάγματος, οι δικαστικοί λειτουργοί των στρατιωτικών δικαστηρίων με τους τακτικούς δικαστές.

     Στη συνέχεια, αφού έλαβε τον λόγο το μέλος της επιτροπής, Θεόδωρος Παπακώστας, ο οποίος, ως Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και Διευθυντής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του ΥΠΕΘΑ, ευχαρίστησε ομοίως, εξ ονόματος του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, τον Πρόεδρο, τα υπόλοιπα μέλη και τους γραμματείς της επιτροπής, για την ακούραστη, πρόθυμη και πάντα ουσιαστική συμμετοχή τους στις πολύωρες συνεδριάσεις αυτής, μετά από κοπιαστικές για όλους εργάσιμες ημέρες. Στη συνέχεια, αφού εξήρε την επιστημονική γνώση και προσφορά όλων, αναφέρθηκε στη δημιουργική σύνθεση, η οποία επιτεύχθηκε μέσα και από τις αντίθετες απόψεις των μελών της επιτροπής επί του συνόλου των θεμάτων που συζητήθηκαν, αποφασίστηκαν και τελικώς περιελήφθησαν στα δύο προαναφερθέντα νομικά κείμενα, τα οποία ως νέος νόμος θα σηματοδοτήσουν την έναρξη μιας νέας, πλέον ευοίωνης, πορείας του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα στο χώρο της ποινικής δικαιοσύνης της χώρας.