ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Συνθέσεις ακροατηρίων μηνός Μαρτίου 2024

Αναθεωρητικό Δικαστήριο / Ανακοινώσεις

Δημοσιεύονται οι συνθέσεις του Τριμελούς και Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου μηνός Μαρτίου 2024, καθώς και οι ορισθέντες Αναθεωρητές, που θα προεδρεύσουν στα πρωτοβάθμια στρατιωτικά δικαστήρια.