ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας Δικαιοσύνης για την παράταση των εργασιών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του άρθρου 74 ν. 5018/2023 (Α΄ 25)

Αναθεωρητικό Δικαστήριο / Ανακοινώσεις

     Την 22-4-2024, υπογράφηκε η Αριθμ. Φ. 000/52085 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης, κ. Νικόλαου – Γεώργιου Δένδια και κ. Γεώργιου Φλωρίδη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Υ.Ο.Δ.Δ. 413/25-4-2024. Με τη νέα ΚΥΑ τροποποιήθηκε η Αριθμ. Φ. 000/55035/15.5.2023 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης, ως προς την προθεσμία περάτωσης του έργου της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε «για την αντικατάσταση διατάξεων του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ν. 2304/1995, Α΄ 83) και του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α΄ 20), κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 96 του Συντάγματος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 465). Η επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως την 31-5-2024.