Αναθεωρητικό Δικαστήριο

Υπουργεία

Υπουργείο – Αρχή Τηλέφωνο Ιστοσελίδα
Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας 2107283111 http://www.presidency.gr/
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης (Νομικό Γραφείο) 2103385335 http://www.ggk.gov.gr/
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 2102124000 http://www.minagric.gr/index.php/el/
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 2131313000 https://diavgeia.gov.gr/f/minadmin
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2131307000 http://www.ministryofjustice.gr
Εθνικής Άμυνας 2106598100 http://www.mod.mil.gr/
Εξωτερικών 2103681000 https://www.mfa.gr/
Επικρατείας http://www.ypep.gr/
Εργασίας, Κοινων. Ασφάλισης & Κοινων. Αλληλεγγύης 2131516649 http://www.ypakp.gr/
Εσωτερικών 2131364000 http://www.ypes.gr/el/
Μεταναστευτικής Πολιτικής 2131364000 http://www.immigration.gov.gr/
Οικονομικών 2103332000 https://www.minfin.gr/
Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων 2103442000 https://www.minedu.gov.gr/
Περιβάλλοντος & Ενέργειας 2131513000 http://www.ypeka.gr/
Πολιτισμού & Αθλητισμού 2131322100 https://www.culture.gr/el/SitePages/default.aspx
Προστασίας Πολίτη 2131520000 http://www.mopocp.gov.gr/main.php
Τουρισμού 2103736001 http://www.mintour.gov.gr/
Υγείας 2132161000 http://www.moh.gov.gr/
Υποδομών & Μεταφορών 2106508000 http://www.yme.gr/
Υ.ΝΑ.Ν.Π/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 2131371700 http://hcg.gr/
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης 2109098000 http://www.mindigital.gr/