Αναθεωρητικό Δικαστήριο

Βιβλιοθήκες & Τράπεζες Νομικών Δεδομένων

Βιβλιοθήκη – Τράπεζα Νομικών Δεδομένων Ιστοσελίδα
Βουλή των Ελλήνων https://library.parliament.gr/
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών http://www.dsalib.gr/
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Επίκαιρη Νομοθεσία http://www.dsanet.gr/epikairothta_nomothesia.asp
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Επίκαιρη Νομολογία http://www.dsanet.gr/epikairothta_nomologia.asp
Εθνικό Τυπογραφείο http://www.et.gr/index.php/anazitiseis
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ http://www.dsanet.gr/1024×768.htm
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους http://www.nsk.gr/web/nsk/bibliotheke
NOMOS https://lawdb.intrasoftnet.com/
«Ραπτάρχης» (Τμήμα Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας) http://www.minadmin.gov.gr/?page_id=29276
Τράπεζα Νομικών Δεδομένων της Ε.Ε. https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el