Αναθεωρητικό Δικαστήριο

Οργάνωση & Διοίκηση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης

ΕΔΡΑ

Λειτουργεί ως Α΄ Τμήμα στην Αθήνα (άρθρο 168 παρ.1δ΄ του νέου Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα [εφεξής ΣΠΚ], που κυρώθηκε με το Νόμο 2287/1995) και ως Β΄ Τμήμα σε Θεσσαλονίκη και Ξάνθη (ΥΑ και ΠΔ, πβ. Ιστορικά Στοιχεία)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

 

  • Συγκροτείται αποκλειστικά από μέλη του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, που φέρουν τον βαθμό του Αναθεωρητή.
  • Δεν συμμετέχουν στις συνθέσεις αυτού Στρατοδίκες, ήτοι μόνιμοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, ως προβλέπεται (άρθρο 172 ΣΠΚ [Ν.2287/1995]) και ισχύει στα πρωτοβάθμια δικαστήρια της χώρας (στρατοδικεία, αεροδικεία και ναυτοδικεία).
  • Πρόεδρος αυτού ορίζεται Αναθεωρητής Α΄ (Αντιστράτηγος), αντιπρόεδροι, τρεις Αναθεωρητές Β΄ (Υποστράτηγοι) και μέλη, έξι Αναθεωρητές Γ΄ (Ταξίαρχοι).
  • Εισαγγελέας ορίζεται Αναθεωρητής Α΄ (Αντιστράτηγος) και αντεισαγγελείς, τρεις Αναθεωρητές Γ΄ (Ταξίαρχοι).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

  • Με το άρθρο 37 του ΠΔ 21/2002 (Κανονισμός λειτουργίας στρατιωτικών δικαστηρίων) ορίζεται σαφώς ότι το Αναθεωρητικό Δικαστήριο είναι το ανώτατο στρατιωτικό δικαστήριο και λειτουργεί ως εφετείο και ως ακυρωτικό.
  • Είναι το μοναδικό δευτεροβάθμιο στρατιωτικό δικαστήριο, το οποίο δικάζει ως : α) δικαστήριο ουσίας ―σε δεύτερο βαθμό―, τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των πρωτοβαθμίων στρατιωτικών δικαστηρίων (στρατοδικείων, αεροδικείων, ναυτοδικείων) και β) ακυρωτικό δικαστήριο, όταν εξετάζει το ένδικο μέσο της «αιτήσεως αναθεωρήσεως» κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων στρατιωτικών δικαστηρίων.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

Τι προβλέπεται ;

  • Άρθρο 167 παρ.1 ΣΠΚ (Ν.2287/1995) : «Η ποινική δικαιοσύνη στο στρατό απονέμεται από τα στρατιωτικά δικαστήρια και τον Άρειο Πάγο, καθώς εναντίον των αποφάσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, όταν δικάζει ως δικαστήριο ουσίας σε δεύτερο βαθμό, μπορεί να ασκηθεί το ένδικο μέσο της αναιρέσεως, η οποία εκδικάζεται από το δικαστήριο του Αρείου Πάγου.».
  • Άρθρο 167 παρ.2 ΣΠΚ (Ν.2287/1995) : «Οι στρατιωτικοί δικαστές και οι αναθεωρητές περιβάλλονται με εγγυήσεις λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας».
  • Άρθρο 167 παρ.3 ΣΠΚ (Ν.2287/1995) : «Οι αποφάσεις των στρατιωτικών δικαστηρίων θα πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένες.»

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τι προβλέπεται ;

 • Άρθρο 187 ΣΠΚ (Ν.2287/1995) : «Το Αναθεωρητικό Δικαστήριο δικάζει με τριμελή ή πενταμελή σύνθεση στην οποία μετέχουν ο πρόεδρος και ο ανάλογος αριθμός αναθεωρητών. Στις συνεδριάσεις ενώπιον του ακροατηρίου παρίσταται ο εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, καθώς και ο στρατιωτικός δικαστικός γραμματέας του δικαστηρίου, ενώ το δικαστικό συμβούλιο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου συντίθεται από τον Πρόεδρο και δύο αναθεωρητές.»