Αναθεωρητής Α΄ - Ευάγγελος Χαριτάκης του Γεωργίου

Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (από 21-10-2019) & Διευθυντής Διευθύνσεως Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του ΥΠΕΘΑ