Αναθεωρητής Α΄ - Σταύρος Παπασταύρος του Χρυσοστόμου

Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (από 21-10-2019) & Αναπληρωτής Διευθυντής Διευθύνσεως Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του ΥΠΕΘΑ