Ανακοινώσεις

Νέα Ηγεσία στην Στρατιωτική Δικαιοσύνη

   Την 21η Οκτωβρίου 2019, ορίστηκε νέα Ηγεσία στην Στρατιωτική Δικαιοσύνη. Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ορίστηκε ο Αναθεωρητής Α' Ευάγγελος Χαριτάκης και Εισαγγελέας ο Αναθεωρητής Α' Σταύρος Παπασταύρος.