Αναθεωρητικό Δικαστήριο

Εκδήλωση για την ορκωμοσία των επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πλήρωση δέκα (10) κενών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
Παρασκευή, Ιανουάριος 18, 2019 – 10:45am

Εκδήλωση για την ορκωμοσία των επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πλήρωση δέκα (10) κενών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου.