Αναθεωρητικό Δικαστήριο

Συμμετοχή δικαστικών λειτουργών της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης στο διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων με γενικό θέμα : «Ζητήματα εκτέλεσης ποινών, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης στην Ελλάδα αλλοδαπών αποφάσεων / Εναλλακτική έκτιση ποινών / Ποινικές δικονομικές ακυρότητες»

  • Χρόνος διεξαγωγής : 14-15 Μαρτίου 2019
  • Τόπος διεξαγωγής : Θεσσαλονίκη
  • Διοργάνωση : Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών