Αναθεωρητικό Δικαστήριο

Διατελέσαντες Εισαγγελείς

 

Αναθεωρητής Β΄ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 10-03-1995 έως 05-07-1998
Αναθεωρητής Β΄ ΤΣΙΩΤΑΣ Κωνσταντίνος 06-07-1998 έως 05-07-2001
Αναθεωρητής Α΄ ΓΚΟΛΕΜΗΣ Μιχαήλ 27-07-2001 έως 30-06-2005
Αναθεωρητής Α΄ ΑΣΔΕΡΗΣ Δημήτριος 21-07-2005 έως 13-12-2007
Αναθεωρητής Α΄ ΜΠΑΚΟΛΑΣ Δημήτριος 07-02-2008 έως 30-06-2010
Αναθεωρητής Α΄ ΜΠΟΖΙΝΗΣ Ιωάννης 19-01-2011 έως 30-06-2013
Αναθεωρητής Α΄ ΔΑΦΝΗΣ Κωνσταντίνος 24-07-2013 έως 30-06-2015
Αναθεωρητής Α΄ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 14-10-2015 έως 30-06-2017
Αναθεωρητής Α’ ΑΝΘΟΥΛΗΣ Νικόλαος 10-07-2017 έως 30-06-2019
Αναθεωρητής Α’ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ Σταύρος 21-10-2019 έως 30-06-2021